Openbare Basisschool Oetkomst

De Oetkomst is een veilige school met ruimte en aandacht voor ieder kind, waar ieder kind er mag zijn! Dit doen we door gebruik te maken van Human Dynamics, een open houding, met aandacht voor het kind èn door de kinderen zelfstandig oplossingen te laten zoeken.

Omgaan met verschillen

Open staan voor alle kinderen, ongeacht hun geloof of ras: met dit hoog in het vaandel, heten we uw kind welkom op onze school! De school laat zich niet leiden door specifieke levensbeschouwingen, maar stelt zich open voor alle levens- en wereldbeschouwingen. En daarmee zetten we samen met uw kind de eerste stappen in een wereld waar gelijkheid de basis is van ieders uniek talent.

Super Sinterklaasshow 2019

Oetkomst Fotoarchief

Lichtjesavond 2019

Oetkomst Fotoarchief

Sinterklaas 2019

Oetkomst Fotoarchief

Laatste Schooldag 2019

Oetkomst Fotoarchief

Kerstviering 2019

Oetkomst Fotoarchief

Communicatie

Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met de ouders. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken en gelegenheid geven tot reactie vinden wij erg belangrijk voor een goede en heldere communicatie.

Aandacht voor het kind

Wij bieden een structureel aanbod voor de sociaal-emotionele vorming. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. Begrippen als respect en acceptatie staan daarbij centraal.

Zelfstandig leren

We zien het leren als een proces. Het hoe is net zo belangrijk als het wat. We willen de kinderen een uitnodigende en uitdagende speelleeromgeving aanbieden. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig oplossingen te zoeken voor (leer) problemen en dat ze leren samen te werken. We willen daarmee bereiken dat de kinderen een actievere rol in het leerproces krijgen, met meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een grotere mate van motivatie en concentratie en meer zelfstandigheid.

Instructie

Wij richten onze lessen zo in dat we rekening houden met 3 grote verschillen in leerproces.

Kijken naar kinderen

Op onze school kijken we met een 3D bril naar kinderen om hun talenten maximaal tot ontwikkeling te brengen!

Begeleiding

Bij de begeleiding van de kinderen werken we met verschillen in onderwijsbehoeften en dagen uit tot ontwikkeling.

Inrichting

Wij gaan onze school en klaslokalen steeds meer inrichten om alleen te kunnen werken, samen te werken en te praten en om dingen te kunnen doen.

Communicatie

Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen, tussen kinderen en met de ouders. Wij streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven zijn, ergens op terug durven komen, luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken en gelegenheid geven tot reactie vinden wij erg belangrijk voor een goede en heldere communicatie.

Aandacht voor het kind

Wij bieden een structureel aanbod voor de sociaal-emotionele vorming. We zorgen ervoor dat kinderen zich veilig voelen. Begrippen als respect en acceptatie staan daarbij centraal.

Zelfstandig leren

We zien het leren als een proces. Het hoe is net zo belangrijk als het wat. We willen de kinderen een uitnodigende en uitdagende speelleeromgeving aanbieden. We vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig oplossingen te zoeken voor (leer) problemen en dat ze leren samen te werken. We willen daarmee bereiken dat de kinderen een actievere rol in het leerproces krijgen, met meer verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een grotere mate van motivatie en concentratie en meer zelfstandigheid.

Instructie

Wij richten onze lessen zo in dat we rekening houden met 3 grote verschillen in leerproces.

Kijken naar kinderen

Op onze school kijken we met een 3D bril naar kinderen om hun talenten maximaal tot ontwikkeling te brengen!

Inrichting

Wij gaan onze school en klaslokalen steeds meer inrichten om alleen te kunnen werken, samen te werken en te praten en om dingen te kunnen doen.

Begeleiding

Bij de begeleiding van de kinderen werken we met verschillen in onderwijsbehoeften en dagen uit tot ontwikkeling.

Mededelingen

Groep 1-2

Hier vindt u de laatste mededelingen voor uw kind.

 

 

Nieuws